Alternatív Orvos

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.alternativorvos (Weboldal) tulajdonosa, az Energygroup Consulting Ltd. Norwich NR31JU, 44-48 Magdalen Street, Business Center (United Kingdom)  képviseli: Dr. Varga Edit Mária és Soltész Lajos Ferenc ügyvezetők), a továbbiakban mint (Szolgáltató) által üzemeltett weboldal általános szerződési feltételeit.

Szolgáltató azzal a céllal hozza létre a Weboldalt, hogy vállalkozó orvosok, pszichológusok, természetgyógyászok és egyéb tanácsadói tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező tanácsadó szolgáltatók („Partner(ek)”) bemutatkozását és foglalható vizsgálati/konzultációs stb. időpontjait „közvetítse” harmadik személy(ek) („Páciens(ek)” részére). Jelen ÁSZF három fél (Felek) közötti szerződéses feltételeket szabályozza.

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag Európa területére irányul. A Weboldal célja, hogy online összekösse a Feleket egy automatizált foglalási weboldalon keresztül. A Weboldal a Partnerek részére olyan online adminisztrációs rendszert biztosít, amely támogatja a Partner szolgáltatásainak bemutatásához és igényléséhez (előjegyzés, időpontfoglalás) az online adminisztrációs folyamatokat. A szolgáltatásnak kifejezetten egyedi webes fejlesztés az alapja, nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak és Szolgáltató részéről nem tartalmaz telefonos ügyfélszolgálatot az adminisztráció lebonyolításához.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. A rendszer használata Partnerek és Páciensek részére regisztrációhoz kötött.
 2. A Páciensekkel a szolgáltatási szerződés létrejön a páciens regisztrációjával, amely során az on-line felületen az ÁSZF-t, az Adatvédelmi Szabályzatot, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót elolvassa, és a jelölőnégyzet segítségével jelzi, hogy azokat megértette és elfogadja.
 3. A Partnerek és a Szolgáltató között a Szolgáltatási Szerződés létrejön az egyedi együttműködési megállapodás aláírásával, melynek mellékletét képzi az ÁSZF, az Adatvédelmi Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató is. A fenti dokumentumokat hiteles aláírás után (hiteles elektronikus aláírással email címre, a Szolgáltató email címe: info@energygroup.hu, vagy papír alapon, postai úton, a Szolgáltató postacíme: 8600 Siófok, Sándor utca 8.) megküldik egymás számára a Partenerek és a Szolgáltató.
 4. Szolgáltató csak számlaképes Partnerrel tud megállapodást kötni, aki az együttműködi megállapodásban nyilatkozik arról, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat a hatályos jogszabályok alapján végzi.
 5. Az online szolgáltatás használata során Szolgáltató részéről az adatkezelés jogalapja Szolgáltató Partnerei és Páciensek esetében a Szolgáltatási Szerződés teljesítésére vonatkozóan a GDPR.
 6. A Szolgáltató és a Partner a Szolgáltatási Szerződést határozatlan időre kötik. A szerződést a Szolgáltató és a Partner is indoklás nélkül felmondhatja 5 munkanap határidővel, a hónap utolsó napjával, elszámolási kötelezettség mellett. Az esetlegesen már a felmondás utánra lefoglalt időpontok esetében, amennyiben ezek nem kerülnek megtartásra, a meg nem tartott tanácsadás feltételeit kell az elszámolásnál alkalmazni a Partner részére. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Partner részére a szolgáltatását, a weblapon történő időpontfoglalás lehetőségét egyoldalúan korlátozza.
 7. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben panasz érkezik Szolgáltatóhoz a rendelkezésére állását illetően, úgy Szolgáltatónak jogában áll az érintett Partner megjelenését korlátozni, törölni és a Szerződést felmondani, a Partner által okozott kárt, költséget a Partnerrel megfizettetni. A Partner az ÁSZF elfogadásával ehhez beleegyezését adja.
 8. A Páciensek részére a weboldalon keresztül történő időpontfoglalás csak a szolgáltatás díjának megfizetésével lehetséges, arról az Energygroup Consulting Ltd. a Páciens részére az angliai szabályok szerinti számlát állít ki! Azt elektronikus úton (e-mail) megküldi a Páciens részére.
 9. A Páciensek által befizetett tanácsadói díjból a megtartott tanácsadásért az együttműködési megállapodásban szabályozott módon a Partnerek részére a Szolgáltató díjat fizet, havi elszámolás alapján.
 10. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyéni kedvezményt biztosítson Partnereinek.
 11. Szolgáltató jogosult a Weboldal nevén, arculati megjelenésén, tartalmán módosítani, funkcióit továbbfejleszteni, illetve előzetes bejelentés nélkül a Weboldalt karbantartani, amely időszak alatt korlátozott lehet a Weboldal elérése.
 12. Szolgáltató jogosult – a Partner 30 napos előzetes tájékoztatását követően – a Weboldal felfüggesztésére, megszüntetésére, illetve eladására.
 13. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a honlap üzemletetése nem gazdaságos úgy a tesztidőszak vége (2024. február 28.) után a Szolgáltató felfüggesztheti/ megszüntetheti a honlap működését.
 14. A vis maior[1]Szolgáltató részéről nem eredményez szerződésszegést, és nem ad alapot kártérítési igény benyújtására sem a Partnernek, sem a Páciensnek.
 15. Szolgáltató szolgáltatásait Partner és a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe.
 16. Partner garantálja, hogy jelen szerződéses viszonyával nem sérti harmadik fél jogait.
 17. A Weboldal felületén megjelenített, Partner által közzétett adatok valóságtartalmáért, az igénybe vett konzultáció megvalósulásáért vagy bármilyen ellátás elmaradásáért, egészségkárosodásért vagy emberi halálért, amely összefüggésbe hozható a foglalás okán remélt, elmaradt, vagy megkésett ellátással, Szolgáltató és Szolgáltatóval szerződéses viszonyban lévő, jelen szerződés teljesítéséhez bevont alvállalkozók a felelősséget teljes mértékben kizárják. Szolgáltató ugyanúgy kizár bármilyen olyan jellegű felelősséget, amely a foglalás okán felmerült technikai, fizetési vagy dokumentációs problémát jelent Partnernek és Páciensnek.
 18. Felek Szolgáltatási Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános szabályai az irányadóak.
 1. A WEBOLDAL, AZ IDŐPONTFOGLALÁS ÉS A KÖZVETITETT SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FOLYAMATA, A SZOLGÁLTATÓ, A PARTNEREK ÉS A PÁCIENSEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
 1. A Partnerek számára az együttműködési megállapodás létrejötte után a Szolgáltató a weboldalon egyéni megjelenési lehetőséget és az időpontfoglaló rendszer használatát biztosítja. A rendszer jelszóval védett. Ehhez a Partner elküldi a szükséges adatokat a Szolgáltató részére, melyek nyilvános megjelenítéséhez hozzájárulását adja.
 2. Partner tudomásul veszi, hogy teljes mértékben felel az általa megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért. Partner csak olyan képeket, szöveges anyagokat, arculati elemeket oszt meg, amelyek felhasználási jogával rendelkezik.
 3. Szolgáltató a Partner adatszolgáltatását követően 14 munkanapon belül elkészíti Partner profilját, a honlapon történő nyilvános megjelenéshez.
 4. Partner azonnal köteles e-mailben tájékoztatni Szolgáltatót arról, ha az adataiban olyan változás áll be, melyet nem tud önállóan módosítani a rendszeren belül profiljában. Szolgáltató 72 órán belül köteles az adatokat módosítani a megadottak szerint. Az adatváltozások miatt meghiúsult foglalások elmaradásáért Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 5. Szolgáltató 14 naptári nappal előre tudja a foglalási napokat a Páciensek és a Partnerek számára elérhetővé tenni.
 6. A Partnerek tevékenységüket online és személyes megjelenéssel járó konzultáció formájában is végezhetik, az online időpontfoglaló rendszer mindkét forma támogatására alkalmas.
 7. Partner az online rendszerbe történő regisztrációja során előre megadja az online és személyes konzultációs szabad időpontjait, amelyek automatikusan megjelennek az egyéni adatlapján, illetve a foglalási felületén.
 8. A konzultációra történő foglalás visszaigazolása automatikusan történik, azaz a rendszer automatikusan értesíti a Partnert arról, hogy a Páciens időpontot foglalat hozzá. Ezzel egy időben Páciensnek is automatikus értesítőt küld a rendszer a foglalásáról. A Szolgáltató a Páciens időpontfoglalást követően a Partner által megadott e-mail címre pár percen belül e-mail értesítéssel automatikusan jelezi, hogy Partnernek foglalása érkezett. Partnernek ezt jóvá kell hagynia. Link az e-mail értesítőben. A Partner a Páciens a konzultációs időpontfoglalását jóváhagyja vagy elutasítja és új időpontot javasol.
 9. A Partner kötelessége, hogy rendszeresen ellenőrizze a kapcsolattartásra megadott levelezési címét, foglaláskor a fogadja/jóváhagyja Páciensek regisztrációját vagy új időpontot ajánljon fel 24 órán belül (24 óra alatt két munkanapot értünk, kizárva ez alól az ünnep- és munkaszüneti napokat.)
 10. A konzultációra történő időpontfoglalás a Páciens fizetésével válik érvényessé. A foglalás módosítására a Páciens és a Partner egyeztetése alapján van lehetőség. Ehhez a Partnernek a Szolgáltató 100% kedvezményre jogosító vousert küld a Partner kérésére. A vouser érvényes az eredeti foglalás után 30 naptári napig, de az eredeti foglalt időpont előtt 2 munkanappal már nem használható fel. Amennyiben, a lefoglalt időpontban a Páciens késedelme meghaladja a 15 percet, és a késedelem miatt Partner már nem tudja az online konzultációt megtartani, úgy a konzultáció megtartottnak minősül. A Páciens ebben az esetben nem tarthat igényt semmilyen kártérítésre. Az ily módon meghiúsult konzultáció miatt a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 11. Páciens kötelessége, hogy amennyiben nem tud személyesen megjelenni vagy az online konzultációt igénybe venni, úgy a foglalt időpont előtt legalább 48 órával módosítsa a megrendelését a Szolgáltató által megadott elérhetőségeken. Ennek elmaradása esetén – kivéve vis maior – Szolgáltató jogosult a konzultációs díj kiszámlázására. A Partner és Páciens közötti vitás kérdések rendezéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 12. A tanácsadás módosítása, lemondása és elmaradása esetén alkalmazandó részletes szabályok:

–          A Partner kezdeményezheti a tanácsadás idejének módosítását a Páciens felé (ennek e-mailen is meg kell történnie, másolatban a Szolgáltatót is értesíteni kell) , ha a módosítani kívánt időpontig még több, mint 48 óra áll rendelkezésre.  Amennyiben Pácienssel meg tud egyezni új időpontban, úgy a Partner a Szolgáltatónál kezdeményezi egy, térítésmentes időpontfoglalást lehetővé tevő voucher megküldését a Páciens számára, aki ezzel tud új időpontot foglalni.

–          A Páciens is kezdeményezheti a tanácsadás idejének módosítását a Partner felé e-mailen , a Szolgáltató egyidejű értesítésével, amennyiben a módosítani kívánt időpontig még több, mint 48 óra áll rendelkezésre. Amennyiben a Partner és a Pácienssel meg tud egyezni új időpontban, úgy a Partner a Szolgáltatónál kezdeményezi egy, térítésmentes időpontfoglalást lehetővé tevő voucher megküldését a Páciens számára, aki ezzel tud új időpontot foglalni  akár másik Partnerhez is.

–          Amennyiben a Partner és a Páciens nem tudnak új időpontban megegyezni, és a Páciens másik Partnert sem választ akkor a tanácsadás megtartottnak minősül, ebben az esetben a tanácsadás teljes díja a Szolgáltatót illeti meg.

–          Amennyiben a Partner mondja le a tanácsadást 48 órán belül vagy nem tartja meg, a Partnertől 10.000Ft levonása történik. A Páciens a szolgáltatási díjat visszakapja és + 5000 Ft-ot kap kárpótlásként (a Partnertől levont összeg fele) A levont összeg másik fele (5.000Ft) a pénzügyi rendszer részére kerül felhasználásra.

–          Amennyiben a Páciens a lefoglalt időpontot 48 órán belül, de még 24 órával előtte lemondja, úgy általa kifizetett díj 10 000 Ft levonása után visszautalásra kerül számára. 5000 Ft a Partnernek kerül jóváírásra, és 5000 Ft a pénzügyi rendszer részére kerül felhasználásra.

–          Amennyiben a Páciens 24 h belül mondja le az időpontját, vagy nem vesz részt a lefoglalt időpontban a tanácsadáson, úgy a tanácsadás megtartottnak minősül, a Páciens számára nem kerül visszautalásra a szolgáltatási díj. Ez esetben a Partner jogosult a Partneri díjra.

 1. Páciens és Partner felelőssége, hogy rendelkezzenek az online konzultációhoz szükséges technikai eszközökkel. Számítógép, mikrofon, hangszóró, bekapcsolt webkamera, google fiók és gmail.com email cím. A szolgáltatás végzéséhez mobiltelefon a Partner részéről nem ajánlott.
 2. Partner kötelessége, hogy a jóváhagyott időpontban személyesen vagy online konzultáció esetén a megadott kapcsolattartási adatokon keresztül a Páciens rendelkezésére álljon és személyesen nyújtsa a Páciens részére a szolgáltatást.
 3. Partner felelősséget vállal, hogy az online foglalási rendszerben feltüntetett időpontjai nem ütköznek más rendszerekben elérhetővé tett időpontotokkal.
 4. Partner vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatás kiválasztásában hibát feltételez úgy telefonon felveszi a kapcsolatot Pácienssel, hogy az igényelt szolgáltatást és annak díjtételeit pontosítsa Pácienssel. Erről tájékoztatja a Szolgáltatót is. A Páciens elérhetőségét a Szolgáltató adja meg a Partner részére, a Partner kérésére.
 5. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Páciens vagy Partner hibát jelent be a rendszer technikai üzemeltetését érintően, úgy azt 5 munkanapon belül kijavítja; Szolgáltató és Szolgáltatóval együttműködő alvállalkozók nem vállalnak felelősséget sem Páciens, sem a Partner felé az ebből eredő bármilyen jellegű, természetű kárért.
 6. Szolgáltató az időpontfoglalással kapcsolatos technikai kérdéseket online, 3 munkanapon belül válaszolja meg, hétköznap 9–17 óra között Partner/ Páciensek részére.
 7. A Szolgáltató nem vállalja az egészségügyi dokumentációk közvetítésének felelősségét, ezért a Páciens kizárólag csak a Partner által a hivatalos kapcsolattartásra megadott elérhetőségeken küldhet egészségügyi adatokat, leleteket abban az esetben, ha erről előre egyeztetett a Partnerrel.
 8. Szolgáltató semmilyen egészségügyi dokumentációt nem fogad, az adatok téves megosztása esetén sem továbbítja Partner részére az egészségügyi adatokat, hanem haladéktalanul törli azokat levelező rendszeréből, erről azonban legkésőbb 72 órán belül értesíti Pácienst és a Partnert, amennyiben ennyi idő még rendelkezésre áll a foglalásig.
 9. A Partner és a Páciens tudomásul veszi, hogy a www.alternativorvos.hu honlapon történő regisztrációval, illetve a honlap használatával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 10. A Partner a tevékenységéről havi elszámolást készít, amelyet, mint teljesítési igazolást a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján megküld a Szolgáltató részére. A teljesítési igazolás tartalma: Páciens neve, tanácsadás időpontja, státusza (online vagy személyes), sikeres, lemondott, megjegyzés. A személyes vagy online konzultációról Partner számlát állít ki Szolgáltató részére összesítve, a teljesítési igazolásban összesített módon havonta.
 11. Szolgáltató felelősséget vállal, hogy csak és kizárólag honlapon feltüntetett, szolgáltatási díjtételek alapján számlázza Páciens felé a szolgáltatást, amennyiben a honlapon feltüntetett árakban változás történik, úgy erről haladéktalanul értesíti a Partnert.
 12. Partner tudomásul veszi, hogy az automatizált rendszerben az aktuálisan érvényes szolgáltatási árak szerint tudnak a páciensek foglalni, időpontot rögzíteni. A rendszerben nincs lehetőség időszakhoz kötött árlisták kezelésére. Árváltoztatás esetén Partner tudomásul veszi, hogy azt a szolgáltatási árat kell biztosítani a Páciens részére, amelyről a Páciens a visszaigazolást kapta. A Páciens részére történő visszaigazoló levélben a foglalás pillanatában, vagy a Partner által rögzített időpontban a pillanatnyilag elérhető, érvényes szolgáltatási ár jelenik meg. A rendszerben a Partner által megadott időintervallumon belül foglalhatnak a Páciensek, így adódhat olyan eset, hogy a tervezett árváltoztatás időpontja utáni időpontra még a régebbi árjegyzék szerint történik foglalás. Ez esetben a régebbi árjegyzék árai lesznek érvényesek az árváltoztatás utáni időszakra történő foglalás esetén. Érdemes figyelni arra, hogy a Partner az új árjegyzéke hatályba lépése előtt ne tegyen foglalhatóvá szabad időpontokat több hétre előre.
 13. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalon Partner által szolgáltatott információkkal kapcsolatban.
 14. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatások és/vagy a honlap használatával kapcsolatban számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért vagy adatvesztésért.
 15. Szolgáltató a Szerződés teljesítéséhez jogosult a Partner és Páciens külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül alvállalkozókat igénybe venni.
 16. Szolgáltató nem járul hozzá, hogy a honlapon megjelenő adatokat automatizált ár-összehasonlító gyűjtő weboldalak felhasználják, az adatokat elemezzék, továbbítsák, adathalászatot indítsanak az oldalon.
 17. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal üzleti haszon elmaradásért.
 18. A Szolgáltató a Weboldal szolgáltatásán kívül nem vesz részt Partner és Páciens közötti adminisztrációs és üzleti folyamataiban, azokért semmilyen felelősséggel nem tartozik.
 • ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, melyet közzétesz a honlapján.
 2. Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket békés úton, együttműködő egyeztetéssel próbálják meg rendezni, amennyiben ez eredményre nem vezet, úgy jogvitájukban a Szolgáltató Siófoki telephelye szerint illetékes bíróság jár el.
 3. Amennyiben jelen ÁSZF egyes részei érvénytelenné válnak, az nem jelenti a megállapodás teljes semmisségét. Vagyis a megállapodás többi pontja érvényes marad.
 4. A szolgáltatás nyújtására a Felek a magyar jogszabályok szerinti előírásokat, törvényeket ismerik el irányadónak.

Jelen ÁSZF 2023. november 25-től hatályos.

[1] Vis maiornak számít: és nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Páciens, sem a Partner felelősségi körébe: pl. földrengés, árvíz, háború, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, internetkapcsolat megszűnése, külső szolgáltatói okok (pl. szerverhiba, szerverfeltörés, áramszünet vagy más a szolgáltatás biztosításához szükséges 3. fél által nyújtott szolgáltatás kimaradása) valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, járványügyi helyzetben honvédelmi átvezénylések miatt a szolgáltatás meghiúsulása.14