Alternatív Orvos

Alternatív Orvos

Szakértők az
Orvoslás területén

Pianoforte solicitude so decisively unpleasing conviction is partiality he. Or particular so diminution entreaties.

Reumatológia, Háziorvostan

Dr. Bálint Anita

Több, 20 éves tapasztalatom van gyakorló orvosként. Szakmai kompetenciám folyamatosan fejlesztem képzésekkel, konferenciákon való részvétellel.

Reumatológus, Háziorvos

Rólam

Szakterületek

Széles körű gyakorlati képzésben vettem részt. 2003-2006. között a DEOEC ÁOK Sebészeti Intézet, Sebészeti Műtéttan Tanszékén voltam nappali tagozatos PhD hallgató. Ekkor kutatásom mellett tevékenyen részt vettem a kiscsoportos sebészeti műtéttani gyakorlat elméleti és gyakorlati oktatásában, magyar és angol nyelven.

2006-2011. között reumatológia szakmai gyakorlatomat töltöttem a DEOEC ÁOK, SZTE ÁOK intézményeiben. Reumatológia szakvizsgámat 2012-ben tettem le.

Ezt követően háziorvostan szakvizsga felkészülésemet 2016-ban kezdtem a PTE ÁOK vezetése alatt, majd 2018-ban szakvizsgáztam.

2012-2013. között A BAZ Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerveinél dolgoztam tanácsosként. Az I. fokú rehabilitációs és rokkantosítás elbírálását valamint egyéb fogyatékossággal járó állapotok orvos szakmai véleményezését végeztem.

Széles körű szakmai ismeretekkel rendelkezem, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Reumatológia szempontjából dolgoztam a DEOEC III. Sz. Belgyógyászati Klinika Immunológiai Tanszékén, A Kecskeméti Megyei Kórház Reumatológiai Osztályán, a Salgótarjáni Megyei Kórház Reumatológiai Osztályán, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház Reumatológiai szakrendelésén és a BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház IV. Sz. és II. Sz. Reumatológiai szakrendelésén is.

Háziorvosként a Dévaványa I. Sz. Háziorvosi Körzetben 2015-2016. között majd 2016-2023. között Rudabánya I. Sz. Háziorvosi körzetében láttam el háziorvosi teendőket.

Orvosszakmai érdeklődésem széleskörű, igyekeztem 20 éves praxisom alatt minél szélesebb rétű ismeretanyagra szert tenni, melyet a gyakorlatban a betegek minél magasabb szintű ellátására fordíthatok. Hiszem, hogy a betegekre kellő időt szánva, mindenkinek lehet segíteni a problémái megoldásában, esetenként alternatív eszközöket is igénybe véve.

Sebészet

Gyakorlati és elméleti sebészeti képzésem során széleskörű ismereteket szereztem a sebészeti beavatkozások terén, beleértve a kiscsoportos műtéttani oktatást is.

Reumatológia

A reumatológia területén szakmai gyakorlatot szereztem, különböző kórházak reumatológiai osztályain dolgoztam, és 2012-ben sikeresen elvégeztem a reumatológia szakvizsgát.

Háziorvostan

Háziorvosként széleskörű praxist szereztem, először a Dévaványa I. Sz. Háziorvosi Körzetben, majd a Rudabánya I. Sz. Háziorvosi Körzetében, szakvizsgámat pedig 2018-ban szereztem meg.

Rehabilitációs Szakigazgatás

A rehabilitációs szakigazgatás területén tanácsosként dolgoztam, részt vettem az I. fokú rehabilitációs és rokkantosítás elbírálásában, valamint egyéb fogyatékossággal járó állapotok orvos szakmai véleményezésében.

Csapatunk

További Orvosaink

Orvos 1

Orvos 1

Szakorvos
Orvos 2

Orvos 2

Szakorvos
Orvos 1

Orvos 1

Szakorvos
Orvos 2

Orvos 2

Szakorvos